เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ และคืนสินค้า

    เงื่อนไขการสั่งสินค้า

    1. สินค้าทุกประเภท จะมีส่วนลดตามจำนวนในการสั่งซื้อ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแบบและบริการที่เพิ่มขึ้นพนักงานจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการให้มากที่สุด เพื่อเสนอราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับท่าน
    2. ภาพกราฟฟิค และภาพสินค้าที่แสดงผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ ฯลฯ มีผลทําให้สีผ้าตามรูปที่เห็นผิดเพี้ยนจากสีผ้าจริง ท่านสามารถขอตัวอย่างชิ้นสีผ้าจริงจากพนักงานขาย ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางร้านยินดีจัดส่งชิ้นสีผ้าให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ”
    3. มาตรฐานขนาดเสื้อยืด และเสื้อโปโล จำเป็นต้อง + - 1นิ้ว ทั้งความกว้างและความยาว เนื่องจากเป็นคุณสมบัติของผ้าที่ยืดหยุ่นและสินค้าทุกตัวเป็นงาน HAND MADE
    4. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่ศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
    5. การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าจำนวนเต็มของมูลค่าสินค้า+ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง
    6. การสั่งซื้อ สั่งตัดผลิตสินค้าตามแบบ ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้า 50% แรกของมูลค่าสินค้า เพื่อเป็นมัดจำในการเริ่มดำเนินการผลิตและชำระ 50 % ของมูลค่าสินค้า + ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง

 

    นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ และคืนสินค้า

    เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป

    * ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
    * จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า
    * หลังการชำระค่าสินค้า เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการขั้นต่ำ 10 % ของมูลค่าการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
    * บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

    เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสั่งตัดผลิตตามแบบ

    * จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า ( 50 % มัดจำเพื่อดำเนินการผลิต )
    * หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50 % แล้ว แต่ท่านต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ50 % ถึง 100 % ของมูลค่าการสั่งซื้อหรือคิดจากมูลค่าของการดำเนินการและค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง
    * บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีทีมีชื่่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

       หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 083-0689062 หรือ e-mail : sale@t-shirtthai.com

    เงื่อนไขการคืนสินค้า

    ท่านสามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าสำเร็จรูปได้ภายใน 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
    1 โดยติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 083-0689062 หรือ e-mail : sale@t-shirtthai.com ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
    2 จัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง ( คืนให้พร้อมค่าสินค้า หรือพร้อมกับสินค้าตัวใหม่) 
    3 เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบหากพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า ตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
    4 บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ หากสินค้ารุ่นที่ต้องการหมด บริษัทจะทำการคืนเงินหรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
    5 บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

    *บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าสั่งตัดสั่งผลิตตามแบบ และสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือมีงานปักสกรีนเพิ่มแล้ว

Visitors: 446,505