ตัวอย่างงานปัก

ปักโลโก้ด้วยจักรคอมพิวเตอร์

เราเลือกใช้จักรปักอุตสาหกรรมตามาตรฐานสากลรองรับงานปักจำนวนมาก โดยใช้เวลาในการผลิตระยะสั้น

  • รับปัก 30 ขิ้น ขึ้นไป
  • ค่าขึ้นแบบ 500 บาท (สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง)
  • งานปักเสื้อส่งเสริมให้เสื้อดูมีมูลค่า ดูดี ดูแพง
  • งานปัก อายุการใช้งานยาวนานกว่างานสกรีน

แบบฟอร์มประเมินราคาเสื้อ

Visitors: 446,505